Projekty

Humanitárna pomoc Donbassu

Od roku 2014 v Svätogorskej lavre sa monastier plne stará o utečencov z Donbassu, ktorých je momentálne 250, z toho 50 detí. Sú to ľudia, ktorí sa kvôli vojne ocitli bez ubytovania, blízkych a prostriedkov na život.

 

47410857272 17c6a7e941 b9

47410857042 2faa964bb2 b66

46740681284 09421a398f b